Simon Freund – +49 173 37 42 908, 2019 – mobile phone of the artist, wooden podest – 133 x 30 x 30 cm (used iPhone on white podest)
Simon Freund – +49 173 37 42 908, 2019 – mobile phone of the artist, wooden podest – 133 x 30 x 30 cm (used iPhone on white podest)
Simon Freund – +49 173 37 42 908, 2019 – mobile phone of the artist, wooden podest – 133 x 30 x 30 cm (used iPhone on white podest)
+49 173 37 42 908, 2019

mobile phone of the artist, wooden pedestal, iPhone lightning dock

133 x 30 x 30 cm
Simon Freund
EUR
all
previous next